Till djurägare


En ren, öppen, ärlig kommunikation där ”sändaren” berättar exakt vad den känner och ”mottagaren” tar emot med respekt och förståelse, är något av det vackraste som finns, tycker jag. För det är i de ögonblicken som positiva förändringar kan börja gro, eftersom samförståndet hjälper varje individ att växa och utvecklas.

Det är just på grund av detta som det här jobbet är så fantastiskt roligt. Ibland blir min roll som ”medlare” att tala om för ägaren vad han eller hon egentligen redan vet, men behöver någon annan som ”bekräftare”. Med någon annan kan det handla om att personen i fråga får en aha-upplevelse efter något som djuret berättar, och saker och ting faller på plats.

En del djur kan ha något bakomliggande trauma som behöver få komma upp till ytan och uttryckas. I de fallen fungerar jag i första hand som medkännare och lyssnare. Nästa steg handlar om att tala med ägaren och försöka hitta vägar att hjälpa djuret.


Positiv utveckling

Förmågan att kommunicera över artgränserna, den har alla. Det är den egna intuitionen man använder för att kunna höra, se och känna vad som finns i det innersta hos en annan individ. Hos djur finns detta naturligt, och detsamma gäller egentligen även för människor. Men i vår kultur och under lång, lång tid har denna förmåga kritiserats av många, vilket gjort att människor har trängt undan den.

Som tur är så går vi mot en förändring där fler och fler är villiga att öppna upp för och utveckla sin intuition och sina sinnen. Och jag ser det som en del av min uppgift att dela med mig till alla som vill och känner sig redo att öppna upp för den telepatiska kommunikationen. Ju fler vi är som kan hjälpa djur, växter och andra människor på vår jord, desto bättre är det.

Jag lyssnar även in människor för de som vill och jag kommunicerar med individer som har lämnat jordelivet, både djur och människor. För er som bor långt från Göteborg, hör gärna av er. Vi kan till exempel mötas halvvägs eller så kan jag lyssna in på distans.

Frågor är såklart välkomna.

Horse

"Förmågan att kommunicera över artgränserna, den har alla. Det är den egna intuitionen man använder för att kunna höra, se och känna vad som finns i det innersta hos en annan individ."

Kontakta mig

Samtal med djur - Lena Ranstrand

  0739-671875
 lena@samtalmeddjur.se
 Samtal med djur
Samtal med djur logo
© Samtal med djur 2020
Design by Mikael Runnström © 2020