Precis som för oss människor, så vill även djur bli sedda och hörda, de vill att vi lyssnar på dem. Och det finns ett språk som alla kan förstå – det är möjligt att tala och göra sig förstådd över artgränserna.  Djur kommunicerar genom kroppsspråk, känslor och tankar. Vi människor kan fånga upp dessa deras signaler, bara vi är redo och villiga att fokusera och att lyssna på dem.

Inför ett djursamtal så ”neutraliserar” jag först mig själv. Det vill säga, jag släpper taget om egna tankar och känslor. Därpå öppnar jag upp för djuret, fokuserar helt på det och ställer frågor. Svaren kommer som bilder, känslor, tankar, dofter eller som kroppsliga symptom. Jag känner in allmäntillståndet hos djuren, och de brukar vilja visa mig om det finns eller har funnits smärta i kropp eller själ, sina intressen, önskningar, rädslor, glädjeämnen mm. Djuren visar mig det de själva vill berätta.

Varje djurägare har vanligtvis ett antal frågor att ställa till sitt djur. Dessa frågor förmedlar jag till djuret under samtalets gång.

Samtalet med djuret varar oftast ca 45 min, men det varierar förstås från individ till individ. Efteråt delger jag ägaren om vad som kommit upp – och jag hjälper gärna till med vägledning om behov finns.